Rafael Ugarte Lidera Dia 2 da Etapa # Solverde Poker Season

O equatoriano Ugarte lidera o Main Event Solverde Poker Season.

Share & Like:

O que você acha?