nikolaaa1234

nikolaaa1234
Nacionalidade:
Bulgaria Bulgaria
The Hendon Mob

Eventos com Cobertura PokerNews

Evento Posição Prêmio
2020 PokerStars Stadium Series
Stadium Series Freezeout Weekly Final - High: $1,050 NLHE [8-Max], $1.5M Gtd
25 $7,783
PokerStars SCOOP 2020
SCOOP-02-M: $215 NLHE [8-Max, PKO, Mini Thursday Thrill SE], $1M Gtd
655 $243

Buscar outros jogadores